EnquÍte-Resultaten

Er zijn na de eerste verwerking (van 18-10-2000 t/m 18-2-2002) in totaal 235 geldige enquÍte-inzendingen binnen gekomen. Bedankt voor jullie moeite!

De opvallende patronen die zich bij de eerste resultaten af tekenden, toen gekeken werd naar de motivatie om plantaardig(er) te (gaan) eten, zien we nu wat minder. Mogelijk speelt hier een beetje mee dat we de vorige keer aktief hebben geworven/geŽnquÍteerd onder "alleseters", omdat we te weinig respons hadden van deze groep om een goede vergelijking te kunnen maken. Dit keer zijn de alleseters spontaan naar de site gekomen, wat doet vermoeden dat ze wat positiever staan t.o.v. plantaardig eten. Nog steeds komt duidelijk naar voren dat dierenwelzijn belangrijker wordt naar mate men strikter vegetarisch eet.

Wat heel vreemd is t.o.v. de vorige resultaten, is dat veel meer mensen dan de vorige keer hebben aangegeven (nog) niet plantaardig te eten vanwege de "onbekendheid met vleesvervangers". Liefst 34% van de inzenders gaf dit aan als reden, haast het dubbele van het aantal bij de eerste verwerking. Het was hiermee het belangrijkste obstakel om (nog) niet plantaardig te eten. De vorige keer was dat  "ik vind dierlijke produkten zo lekker". We hebben hier geen verklaring voor aangezien er steeds meer vleesvervangers beschikbaar komen in natuurwinkels en supermarkten.

Dit keer hebben we ook de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke inzenders meegenomen. Deze blijken niet zo groot, hoewel opvalt dat er onder de mannen meer "alleseters" zijn, vrouwen dierenwelzijn belangrijker vinden en mannen hun eigen gezondheid. Bij de redenen om (nog) niet plantaardig te eten valt op dat de mannen, veel vaker dan de vrouwen, toegeven "Ik vind dierlijke produkten zo lekker". Vrouwen geven vaker aan: "Er blijft dan zo weinig over om te eten".

Omdat verschillende mensen aangaven (mede) om levensbeschouwelijke redenen (op het gebied van geloof of spiritualiteit) geen dierlijke produkten te gebruiken hebben we deze keuze nu toegevoegd aan de enquÍte.

Het zal duidelijk zijn dat ook dit keer de resultaten niet representatief zijn voor de Nederlandse/Belgische bevolking, omdat er naar verhouding natuurlijk veel vegetariŽrs hebben gereageerd. Over de web-site was men in het algemeen nog steeds erg tevreden. Bedankt voor de complimenten en tips! We zullen zo veel mogelijk rekening houden met de suggesties die zijn gedaan en hebben verschillende zaken al verwerkt op de site.

De lekkerste recepten vond men Pasta con Pesto, Spaghetti Veganaise en Tofu Stroganov. Het minst lekkere vond men ook dit keer de Zuurkool Ovenschotel en ook de Stroganov werd nu vaak als minst lekkere gekozen, terwijl deze de vorige keer juist bovenaan stond als lekkerste! Smaken blijken te verschillen...

 

Hieronder de resultaten. Tussen haakjes staat steeds het aantal geldige antwoorden op een vraag. 81% van de reacties was afkomstig van vrouwen, 19% van mannen. Achter de antwoorden staat een opsplitsing Vrouw/Man.

Huidige eetpatroon (234):
21% - Vrijwel iedere dag vlees of vis / V 18%,  M 30%
8% - Grootste deel van de week vegetarisch / V 8%,  M 9%
6% - Vrijwel uitsluitend vegetarisch, maar af en toe vlees of vis / V 6%,  M 5%
14% - Vrijwel uitsluitend vegetarisch, maar af en toe vis / V 14%,  M 7%
30% - Uitsluitend vegetarisch (wel eieren en zuivel) / V 33%,  M 20%
3% - Uitsluitend vegetarisch (wel eieren) / V 3%,  M 5%
6% - Uitsluitend vegetarisch (wel zuivel) / V 6%,  M 12%
12% - Zuiver plantaardig, geen dierlijke produkten (veganistisch) / V 12%,  M 12%

Hoe vaak vegetarisch eten per maand (233):
4% - 0 keer
3% - 1 keer
2% - 2 keer
2% - 3 keer
6% - 4 keer
8% - 5 tot 10 keer
11% - 11 tot 20 keer
64% - Meer dan 20 keer

Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (231):
53% - Dierenwelzijn / V 57%,  M 36%
10% - Wereldvoedselsituatie / V 9%,  M 15%
2% - Milieu / V 2%,  M 0%
35% - Gezondheid / V 32%,  M 49%

Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (156):
34% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu / V 34%,  M 37%
8% - Bang voor reacties van omgeving / V 8%,  M 3%
21% - Er blijft dan zo weinig over om te eten / V 25%,  M 3%
7% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen / V 6%,  M 13%
9% - Bang dat het niet gezond is / V 10%,  M 7%
21% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker / V 17%,  M 37%De resultaten zijn hieronder opgesplitst in 4 groepen:
- de "alleseters" (21%);
- de "part-time vegetariŽrs" -af en toe nog vlees en/of vis- (28%);
- de "full-time vegetariŽrs" (39%);
- de "veganisten" (12%).

 

Resultaten van de "alleseters":

Alleseters / Hoe vaak vegetarisch eten per maand (50):

14% - 0 keer
12% - 1 keer
10% - 2 keer
10% - 3 keer
20% - 4 keer
26% - 5 tot 10 keer
2% - 11 tot 20 keer
6% - Meer dan 20 keer

Alleseters / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (49):
33% - Dierenwelzijn
10% - Wereldvoedselsituatie
4% - Milieu
53% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Wereldvoedselsituatie (40%) en Milieu (23%).

Alleseters / Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (50):
32% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
10% - Bang voor reacties van omgeving
14% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
4% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
4% - Bang dat het niet gezond is
36% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van alleseters:
Jullie zouden wat over de verschillende culturen en geloofsovertuigingen van vegetarisme mogen zetten en wat uitgebreidere achtergrond informatie geven. Dieper op de achtergrond informatie in gaan.

Wel plantaardig omdat: Gezond, lekker, goedkoop (!) / Niet plantaardig omdat: variatie ook belangrijk is, de keuze is groter.

Niet plantaardig omdat: Het is niet mogelijk doordat ik thuis de enige ben die vegetarisch wil eten.

Niet plantaardig omdat: Het moeilijk is om je eraan te houden het niet te eten want iedereen doet het.

Wel plantaardig omdat: Ik geen idee had waar te beginnen. Nu dus wel omdat ik deze site heb gevonden!

Wel plantaardig omdat: Ik vertrouw de zuiverheid van het vlees niet meer (BSE, varkenspest)

Voor mij is dit een zeer goede info bron, ik ben namelijk kok met een zeer klassieke Franse scholing. Maar het wordt tijd dat we de vegetarische mensen niet meer naar achter duwen; in de meeste restaurants is dit nog altijd helaas het geval . Dus met zulke sites is er misschien toch nog hoop voor vernieuwing 

 

Resultaten van de "part-time vegetariŽrs":

PT-VegetariŽrs / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (63):
38% - Dierenwelzijn
10% - Wereldvoedselsituatie
0% - Milieu
52% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Wereldvoedselsituatie (43%) en Milieu (31%).

PT-VegetariŽrs / Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (50):
50% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
2% - Bang voor reacties van omgeving
16% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
10% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
6% - Bang dat het niet gezond is
16% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van de "part-time vegetariŽrs":
Wel plantaardig omdat: Het denkbeeld uiteindelijk akelig is dat je lichaam functioneert op lijken.

Jullie doen een goede daad door zo'n site in stand te houden, het is heel belangrijk dat mensen weten dat je veel kunt variŽren en dat je als je veganistisch wilt zijn toch een behoorlijke keuze hebt en dat er mensen zijn die achter je staan.

Niet plantaardig omdat: De mens is een alleseter en ik vind het belangrijk mijn stofwisseling actief te houden.

Wel plantaardig omdat: Mensen die plantaardig eten voelen zich stukken gezonder.

Niet plantaardig omdat: PAS BEGONNEN, nog vlees in de diepvries liggen; dit is de enige reden.

Wel plantaardig omdat: Ik af en toe gruwel van de gedachte wat er in mijn eten zit.

 

Resultaten van de "full-time vegetariŽrs":

VegetariŽrs / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (91):

68% - Dierenwelzijn
11% - Wereldvoedselsituatie
3% - Milieu
18% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Gezondheid (40%) en Milieu (29%).

VegetariŽrs / Waarom (nog) niet zuiver plantaardig eten (46):
19% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
7% - Bang voor reacties van omgeving
37% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
9% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
17% - Bang dat het niet gezond is
11% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van de "full-time vegetariŽrs":
Wel plantaardig omdat: Het meest belangrijk voor mij en mijn gezin is dat respect voor het leven (alles wat leeft) automatisch wereldvrede, harmonie, geluk en overvloed teweegbrengt. Inhoudelijk op langere termijn dus geen geweld in wat voor vorm dan ook, dus daadwerkelijk leven in liefde en vrede.

Dit is ťťn van de beste sites over gezond eten die ik tot nu toe ben tegengekomen! Proficiat! En ook bedankt voor de lekkere recepten (vooral de foto's vind ik leuk).

Wel plantaardig omdat: De manier waarop we met de aarde en de dieren omgaan staat ver af van hetgeen God bedoeld heeft met goed rentmeesterschap.

Wel plantaardig omdat: Het voor een mens (in verreweg de meeste gevallen) absoluut niet nodig is om dieren te doden om te leven. De Vleesproductie heeft al geleid tot vele natuurrampen en zal er nog vele veroorzaken.

Het komt mij voor dat soja als basis voor vleesvervangers wordt gepromoot. Niet iedereen is het er echter over eens dat soja een veilige vleesvervanger is (o.m. door de fyto-oestrogenen, maar ook door de manier waarop soja wordt bewerkt om tot de vleesvervangers te komen. Ook peulvruchten en noten kunnen in combinatie met granen perfect dierlijke eiwitbronnen vervangen. Daaraan misschien meer aandacht besteden?

Wel plantaardig omdat: Het helemaal niet nodig is om dieren te eten, je eet ook geen mensen

Wel plantaardig omdat: "Gij zult niet doodslaan" (Exodus 20)

Het is tijd voor een grootschalige campagne, met dierenwelzijnsorganisaties, milieubeweging en religieuze groeperingen. Zelfs de overheid erkent de gezondheidsrisico's van vlees, vis en eieren.

Wel plantaardig omdat: Een koe heeft meer omgeving in gebruik dan een sojaboon. Ook melkkoeien en scharrelkippen.

Niet plantaardig omdat: Niet nodig voor dierenwelzijn; koeien moeten gemolken worden en kippen leggen eieren.

Niet plantaardig omdat je dan zo weinig kant en klare voeding kunt eten en dat is lastig voor twee fulltime werkende (en druk in het vrijwilligerswerk actieve) mensen in een landelijk gelegen stadje (nl. Hellevoetsluis)

Niet plantaardig omdat: 1. Ik ben dol op zuivelproducten zoals kaas, toetjes en melk. de grens ligt voor mij bij het doden van een dier om mij van voedsel te voorzien. 2. Ik moet nu al heel vaak etiketten lezen om vlees en vis buiten de deur te houden. Als je puur plantaardig wilt eten wordt dit alleen maar erger. In heel veel producten zit wel ei of melk o.i.d.

Ik zou zo graag eens wat meer willen lezen over vegetarisme als een echte manier van leven, de 'geloofsovertuiging' erachter, niet alleen iets wat op eten betrokken wordt, maar ook op het hele waarde en normen-patroon.

 

Resultaten van de "veganisten":

Veganisten / Belangrijkste reden om plantaardig te eten (27):

75% - Dierenwelzijn
3% - Wereldvoedselsituatie
0% - Milieu
22% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Wereldvoedselsituatie (46%) en Gezondheid (23%).

Enkele opmerkingen van de veganisten:
Wel plantaardig omdat: Het beter voor mens en dier is.

Niet plantaardig omdat: Ik zou het niet weten; geen geldige reden.

Ik vind het een heel goede website. Als beginnend veganist heb ik er veel informatie uit verkregen.

Niet plantaardig omdat: Het lastig is om aan de producten te komen wanneer je bijv. net als mij in een dorp woont, waar je afhankelijk bent van 1 supermarkt.

Wel plantaardig omdat: Ik het gebruiken van dieren onethisch vind.

Door sites als die van jullie is het makkelijker om over te stappen van een regulier naar veganistisch dieet. Fijn dus dat jullie er zijn met alle achtergrondinfo. Ik sta vaak in de keuken mijn hoofd te breken met de vraag "wat moet er nu weer in, wat is het eigenlijk of hoe moet ik een bepaald levensmiddel vervangen." Zoals die soja-kaas, die is voor ons een uitkomst. Ga ik morgen meteen naar informeren. 

Wel plantaardig omdat: Het veel dierenlevens spaart.

Er kunnen nog heel wat recepten worden toegevoegd.

 

Tot de eerste verwerking (t/m 17-10-2000) zijn er in totaal 171 geldige enquÍte-inzendingen binnen gekomen. Bedankt voor jullie inzendingen! Er tekenen zich opvallende patronen af als gekeken wordt naar de motivatie om plantaardig(er) te (gaan) eten bij alleseters en vegetariŽrs. Dierenwelzijn wordt blijkbaar pas echt belangrijk als men al vegetarisch eet. Voor de alleseters en "part-time" vegetariŽrs is gezondheid het belangrijkste. Als gekeken wordt naar wat men minder belangrijk vindt, zie je juist dat gezondheid, naarmate men strikter vegetarisch eet, steeds minder belangrijk wordt. Waarschijnlijk komt dat omdat vegetariŽrs over het algemeen een stuk gezonder zijn en zich daarom minder met hun gezondheid hoeven bezig te houden! :-)  Het zal duidelijk zijn dat deze resultaten niet representatief zijn voor de Nederlandse/Belgische bevolking, omdat er naar verhouding natuurlijk veel vegetariŽrs hebben gereageerd. Over de web-site was men in het algemeen erg tevreden. Bedankt voor de complimenten en tips! De lekkerste recepten vond men Tofu Stroganov, Spaghetti Veganaise en Tjap Tjoy Tempeh. Het minst lekkere vond men de Zuurkool Ovenschotel.

Hieronder de resultaten. Tussen haakjes staat steeds het aantal geldige antwoorden op een vraag.

Huidige eetpatroon (166):
35% - Vrijwel iedere dag vlees of vis
6% - Grootste deel van de week vegetarisch
2% - Vrijwel uitsluitend vegetarisch, maar af en toe vlees of vis
11% - Vrijwel uitsluitend vegetarisch, maar af en toe vis
28% - Uitsluitend vegetarisch (wel eieren en zuivel)
1% - Uitsluitend vegetarisch (wel eieren)
3% - Uitsluitend vegetarisch (wel zuivel)
14% - Zuiver plantaardig, geen dierlijke produkten (veganistisch)

Hoe vaak vegetarisch eten per maand (165):
13% - 0 keer
6% - 1 keer
3% - 2 keer
2% - 3 keer
4% - 4 keer
7% - 5 tot 10 keer
5% - 11 tot 20 keer
60% - Meer dan 20 keer

Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (160):
49% - Dierenwelzijn
8% - Wereldvoedselsituatie
5% - Milieu
38% - Gezondheid

Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (94):
18% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
2% - Bang voor reacties van omgeving
21% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
17% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
12% - Bang dat het niet gezond is
30% - Ik vind dierlijke produkten zo lekkerDe resultaten zijn hieronder opgesplitst in 4 groepen:
- de "alleseters" (35%);
- de "part-time vegetariŽrs" -af en toe nog vlees en/of vis- (19%);
- de "full-time vegetariŽrs" (32%);
- de "veganisten" (14%).

 

Resultaten van de "alleseters":

Alleseters / Hoe vaak vegetarisch eten per maand (58):

38% - 0 keer
16% - 1 keer
9% - 2 keer
7% - 3 keer
9% - 4 keer
17% - 5 tot 10 keer
4% - 11 tot 20 keer

Alleseters / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (55):
20% - Dierenwelzijn
4% - Wereldvoedselsituatie
4% - Milieu
72% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Wereldvoedselsituatie (50%), Dierenwelzijn (26%), Milieu (20%) en Gezondheid (4%).

Alleseters / Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (55):
16% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
2% - Bang voor reacties van omgeving
7% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
25% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
7% - Bang dat het niet gezond is
43% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van alleseters:
Zelf eet ik elke dag vlees maar zeer met mate (75-100 gram). En alleen van dieren die zeer zeker niet uit de bio-industrie afkomstig zijn. Een dier moet een diervriendelijk bestaan leven kunnen lijden. 

Heb nog geen goede argumenten gevonden om GEEN vleesprodukten te eten. Vraag ' wat is voor jou de voornaamste reden om ... ' is totaal onzinnige vraag. 

Niet plantaardig omdat: Mijn echtgenoot er zo dol op is en het dus altijd op tafel staat.

Niet plantaardig omdat: Vlees bevat belangrijke mineralen die geen enkel groenproduct in deze samenstelling bevat. Bovendien is vlees eten heel gewoon, alle omnivoren doen dat.

Wel plantaardig omdat: Gemak! (Hoef dan geen vlees te braden)

Niet plantaardig omdat: Afwisselend eten is veruit het gezondst. De mens is een omnivoor, d.w.z. zowel plant- als dierlijk voedsel, dus combinatie van vlees en geen vlees in de juiste proporties.

 

Resultaten van de "part-time vegetariŽrs":

PT-VegetariŽrs / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (28):
39% - Dierenwelzijn
11% - Wereldvoedselsituatie
7% - Milieu
43% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Milieu (38%), Wereldvoedselsituatie (27%), Gezondheid (19%), en Dierenwelzijn (15%).

PT-VegetariŽrs / Waarom (nog) niet vegetarisch/plantaardig eten (16):
37,5% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
0% - Bang voor reacties van omgeving
37,5% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
0% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
12,5% - Bang dat het niet gezond is
12,5% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van de "part-time vegetariŽrs":
Niet plantaardig omdat: Het moeilijk is gewoontes en manieren aan te passen als je weinig informatie hebt.

In de toekomst zal ik deze website zeker vaker opzoeken om te leren op een zo diervriendelijke manier te eten.

Wel plantaardig omdat: Groenten zijn voor mij altijd al het belangrijkste onderdeel van de maaltijd geweest. Ze zijn gewoon lekker.Waarom moeten er steeds weer vleesvervangers bij gehaald worden? Zijn er geen gewone recepten te bedenken zonder tofu,seitan enz. ?

 

Resultaten van de "full-time vegetariŽrs":

VegetariŽrs / Belangrijkste reden om (eventueel) meer plantaardig te (gaan) eten (51):

68% - Dierenwelzijn
14% - Wereldvoedselsituatie
6% - Milieu
12% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Gezondheid (45%), Milieu (33%) en Wereldvoedselsituatie (22%).

VegetariŽrs / Waarom (nog) niet zuiver plantaardig eten (21):
10% - Onbekendheid met vleesvervangers zoals seitan en tofu
0% - Bang voor reacties van omgeving
47% - Er blijft dan zo weinig over om te eten
10% - Ik ben het nou eenmaal zo gewend en ik wil niets veranderen
19% - Bang dat het niet gezond is
14% - Ik vind dierlijke produkten zo lekker

Enkele opmerkingen/redenen van de "full-time vegetariŽrs":
Wel plantaardig omdat: We het recht niet hebben om dieren te doden en op te eten. (ik beschouw het als het eten van kadavers).

Goed dat er achtergrondinformatie wordt gegeven met betrekking tot het vegetarisme, ook aan mensen die hier nog niet eerder mee te maken hebben gehad.

Niet plantaardig omdat: Ik een snoeper ben, chocolade etc...

Wel plantaardig omdat: Niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentaal / emotioneel / psychisch gezonder 

Vlees geeft karmische reacties, en heeft een slechte invloed op het bewustzijn.

Niet plantaardig omdat: Het heel moeilijk is om te vervangen door andere produkten dan vegetarische 'vervangers' als je een drukke baan hebt, en vooral 'gewone' supermarkten in de buurt en een vriend die niet veganistisch maar wel vegetarisch wil eten (leven).

Ik vind het gevoel in mijn mond, de smaak en het idee van vlees zeer vies.

Niet plantaardig omdat: Ik ben toch wel erg bang dat het niet gezond is.

Het wordt tijd dat er in Nederland niet alleen aandacht wordt geschonken aan voedsel, maar ook aan kleding (schoenen e.d.), wasmiddelen en alles wat eventueel van dieren wordt gemaakt of op dieren worden getest.

Niet plantaardig omdat: Woon bij m'n ouders, vinden het al moeilijk dat ik vegetarisch ben, zouden niet willen dat ik veganistisch wordt. Ik eet trouwens wel de meeste dagen veganistisch. Het is ook wel moeilijk om alle voedingsadditieven in de gaten te houden. In heel veel dingen als koekjes, soep of een broodje zit al snel ei of zuivel.

 

Resultaten van de "veganisten":

Veganisten / Belangrijkste reden om plantaardig te eten (24):

79% - Dierenwelzijn
4% - Wereldvoedselsituatie
4% - Milieu
13% - Gezondheid

Het minst belangrijk vindt men (aangegeven volgorde): Gezondheid (54%), Wereldvoedselsituatie (25%) en Milieu (21%).

Enkele opmerkingen/redenen van de veganisten:
Recepten zijn een uitdagend beeld voor mensen die niet in vegetarische kringen zijn betrokken en op deze manier toch iets kunnen meepikken en misschien zelfs wel zeggen van heeee...

Wel plantaardig omdat: Tja, gewoon het dierenwelzijn!!!! Ik zie het nut gewoon niet om dieren te houden en te slachten als het niet nodig is (waar ik van overtuigd ben, en niet alle vleeseters!).

Gaaf dat je veganist bent,maar wil je alsjeblieeeeeeft ook andere mensen er op attent maken dat het beter kan? Ik bedoel geef redenen waarom je veganist zou moeten worden..Open de ogen! :D

Wel plantaardig omdat: Dieren vrijheid moeten hebben.

 

Mochten jullie op grond van de enquÍte-resultaten zelf nog andere gegevens naar voren gebracht willen zien, of hebben jullie commentaar op de resultaten, stuur dan een berichtje naar:

Lekker Plant-Aardig:  info@lekkerplantaardig.net

Doe zelf mee met de EnquÍte!
Bekijk de Recepten met Foto's om te watertanden! Raadpleeg info over IngrediŽnten en Achtergronden...

 

Copyright © 2002 Lekker Plant-Aardig                                           
Aangepast: 2002-03-24