Start Reactie Forum V-Pas Inhoud/Zoek

Dierenwelzijn

Gezondheid Milieu Wereldvoedselsituatie Dierenwelzijn Levensbeschouwing

 

Dierenwelzijn / Dierenleed

Voor veruit de meeste mensen is dierenwelzijn de belangrijkste reden om dierlijke produkten zo veel mogelijk te vermijden. Wist je bijvoorbeeld dat:

In ons land leven momenteel 550 miljoen landbouwhuisdieren. Voor iedere Nederlander staan er dus 35 dieren geketend of opgesloten onder ellendige omstandigheden in de bio-industrie.

Om zoveel mogelijk melk te kunnen produceren, moeten koeien elk  jaar een kalf ter wereld brengen. Dat betekent dat een koe haast continue drachtig is, met alle gezondheidsproblemen van dien. De kalveren worden onmiddellijk weggehaald bij hun moeder en worden direkt geslacht, eindigen als kistkalf of mogen hun moeder t.z.t. opvolgen als melkkoe. De kistkalveren werden/worden in een afzonderlijk hok, een soort kist,  vastgebonden of geketend en vetgemest, vaak onder invloed van hormonen. Het kalf wordt dan, na vijf maanden zo "geleefd" te hebben, geslacht. De koe, die van nature wel 30 jaar kan worden, is op deze manier na zo'n 4,5 jaar (3 kalveren)  "niet meer produktief genoeg", zoals men dat noemt en laat de koe eveneens slachten. Op deze manier is 80% van het rundvlees in feite een bijprodukt van de zuivelindustrie.

In de tijd dat u deze zin leest, leggen 90 dieren in Nederlandse slachthuizen het loodje.

Er wordt vaak gezegd: "zo stom als een varken", maar niets is minder waar. Recent wetenschappelijk onderzoek in Engeland heeft uitgewezen dat varkens buitengewoon intelligent zijn. Twee varkens werden getest met behulp van een computer met software die eerder gebruikt was om de intelligentie bij chimpansees te meten. Tot de verbazing van de onderzoekers (en tot frustratie van het "chimpansee-team"), waren de beide varkens in enkele weken al verder gevorderd met computerspelletjes dan de chimpansees na een half jaar. De software was eerder ook getest met honden, maar daar werd geen enkel resultaat mee bereikt. Honden konden, ook na lang trainen, niet eens een verband ontdekken tussen de beweging van de "joystick" en de verplaatsing van de cursor op het beeldscherm. Varkens legden dit verband al na één dag!  Dergelijk onderzoek roept toch wederom vragen op over de manier waarop wij hier met zulke intelligente en sociale dieren omgaan!?!

Een kip in een legbatterij brengt zijn hele leven door op een ruimte zo groot als een A4-tje (zo'n 600 cm^2).

Jaarlijks worden er 30 miljoen haantjes vergast of zelfs levend versnipperd, als bijprodukt van de eierindustrie; de zogenaamde eendagskuikens.

Er wordt geschat dat het aandeel van de veeteelt in de verdwijning van het tropisch regen-woud 80% is. Het kappen van tropisch regenwoud, met alle direkte en indirekte gevolgen voor de locale flora en fauna, is veruit de belangrijkste oorzaak van het uitsterven van plant- en diersoorten.

 

Informatie over Dierenwelzijn:

Over dit onderwerp is op internet bijzonder veel informatie te vinden. Onderstaande links (die zelf ook weer heel veel waardevolle links bevatten) zijn daarvan enkele voorbeelden:

 

Wakker Dier

Deze bekende organisatie, die is samengegaan met "Lekker Dier", komt heel regelmatig in het nieuws met akties tegen de misstanden in de bio-industrie. Men richt zich daarbij tevens op de konsument d.m.v. voorlichting, o.a. bij supermarkten. Ze hebben dus ook een eigen web-site met veel aktuele informatie (erg geschikt voor werkstukken!), waaronder mooie filmpjes, over lopende akties. Bijzondere vermelding verdiend het grappige flash intro-filmpje, wat afgespeeld wordt als je de pagina binnenkomt.

Dierenwerkstuk

Deze website van Wakker Dier staat boordevol informatie om je te helpen bij spreekbeurten en andere schoolopdrachten over de bio-industrie.

 

CIWF (Compassion in World Farming, afd. Nederland

Veel (Nederlandstalige) informatie over de bio-industrie, dierenrechten, akties, enz. De site bevat veel informatie die ook erg geschikt is voor een werkstuk of spreekbeurt. Je kunt bij CIWF tegen kostprijs ook films of schriftelijk materiaal bestellen. De scholierenkrant van CIWF (gratis schriftelijk verkrijgbaar en ook te downloaden in PDF-formaat) is echt geweldig!

Animal Freedom Web-Site

Veel informatie over bio-industrie, voedsel, dierenrechten, milieu, veel foto's, filmpjes, ekologische alternatieven, aktuele info over akties, etc. Ook deze site bevat veel informatie die geschikt is voor werkstukken en spreekbeurten.

Stichting Menodi

De stichting Menodi steunt landelijk instanties die zich inzetten voor de bescherming van dieren in het algemeen. Daarnaast steunt Menodi initiatieven om de biologische landbouw te stimuleren. 
Hiermee hoopt Menodi een betere en meer evenwichtige samenleving tussen mens, dier en milieu te bevorderen.

Dierenrechten Web-Site

Heel wat misstanden in de bio-industrie, bont-industrie en proefdierenlabs, worden op deze site van Rudy Nordhausen treffend en met niets verhullende illustraties aan de kaak gesteld. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de gruwelen bij stierengevechten. Sinds kort heeft de site ook een diskussie-forum, waar het er soms hard aan toegaat tussen voor- en tegenstanders van de bio-industrie.

GAIA  (Global Action in the Interest of Animals)

GAIA kwam in tijdje terug nog in het nieuws door het aan de kaak stellen van de schandalige en schokkende praktijken op veemarkten.
"Alle levende wezens met gevoelens en verlangens hebben recht om gelijkwaardig te worden behandeld met respect voor hun welzijnsnoden en levensbehoeften. Alle dieren met gevoelens en verlangens hebben recht op leven in de beste omstandigheden in harmonie met de natuur, vrij van mishandeling en uitbuiting, vrij van opsluiting en foltering, zij het in naam van de wetenschap, voeding, kleding, sport, traditie, vertoning of vermaak." ...Aldus de site.
 

 

Copyright © 2002 Lekker Plant-Aardig                                           
Aangepast: 2005-11-13